Bredsten Cykel Motion

Referat af bestyrelsesmøde den 21/3 2014

Best møde i BCM fredag den 21. marts 2014 kl. 19.00 hos JF
Deltagende var: Carsten Sørensen, Ole Jørgensen, Jens Kongstad og Jørn Facius
Agenda og Referat:
Konstituering
Flyer
Træning
Arrangementer
Eventuelt
Næste møde dato
Konstituering:
Formand - Jørn Facius
Næstformand – Ole Jørgensen
Kasserer – Jens Kongstad
”undervisningsminister” – Carsten Sørensen
Suppleant – Jan Nielsen
Kritisk revisor – Kjartan
2. Flyer:
Runddeling af flyer med det formål at skaffe flere medlemmer besluttedes.
Forslag til tekst i flyer fremlagdes af JF og vedtages med enkelte ændringer. JF sørger for tekst og printning, efter teksten er godkendt af alle via mail.
Tidsramme for runddeling er asap da vi ønsker start dato i flyer for nyt basishold skal være søndag den 6. april. Opgaven med runddeling fordeles imellem os samt andre medlemmer af BCM .
OJ og JF er kontaktpersoner til BCM på flyer.
Hvis der er succes med flere nye medlemmer samles de til infoaften, samt der indrykkes tekst i Lokalaviser
3. Fælles træning:
I sommertid ( dvs når uret er stillet 1 time frem og til den stilles retur med 1 time ) trænes der
onsdag kl. 18.00 og søndag kl. 10.00
I vinterperioden ( dvs fra GF og frem er det kl. 13.00 )
Ruter aftales inden start af de fremmødte
Ruternes længde aftales ved start – ca 40-50 km om onsdagen og lidt længere om søndagen
”sløjfe” indlægges således de der ønsker det kan køre fra efter ca. 30 35 km
Turen afvikles i ca 3 tempi, eks.: de første ca 10 km i moderat tempo, opvarmning. De næste 10-20 km lidt stigende tempo, de sidste ca. 10-20 km med det tempo som holdet ”magter” på dagen.
Kaptajn på holdet, sammen med de øvrige, tager ansvar for at tempoet er sådan alle kan være med på hele turen. Puls niveauet bør holdes på niveau 80 til 95 % af max puls. Indlagte ”puls pauser”.
Det er vigtigt der på holdet vises hensyn til alle kan være med, man kan sige det er den mand med den på dagen dårligste kondition der bestemmer farten.
BCM har et dårligt image i byen, forstået på den måde at folk, især nye og ikke så stabilt trænende, bliver kørt ”i sænk”. Dette skal der rettes op på. Vi er en social motionsklub.
4. Arrangementer:
Sæson opstarts aften i februar med Stegt Flæsk
Sommer Grill aften
Sæson afslutning med spisning i oktober
Motionsløb:
2 årlige motionsløb hvor der er mulighed for at vælge distance der passer deltagerne fra BCM
Grejsdalsløbet i maj
Tour de Vestfyn i september
5. Næste mødedato: Himmlebjergturen vil fortsat forsøgt afviklet hvert år, som en ”rulle-tur” på nærmere angivet tidspunkt
6. Eventuelt:
Referater lægges ud på vor hjemmeside efter hvert afholdt best. Møde
Kontakten til vor webmaster Jørgen Eske varetages af CS
www.bcm opdateres / genetableres asap max 14 dage fra d.d., rytter til rytter, kilometer statistik, medlemsliste, firewall på mailadresser, osv.
DCU info: action CS og JK
BCM materiale overtages af JF fra Døhr
Cykelholder til trailer opbevaring aftales med Døhr: action OJ og JF
Næste mødedato:
Ikke aftalt

22.03.2014
JF

 

 

Træningstider

Vi kører fra hallen i Bredsten onsdage kl.18 og søndage kl.10

Balle-Bredsten Auto
Super Dæk
Kaltoft El-service
Middelfart Sparekasse
Martinsen
El-Truck Service